Ubezpieczenia dronów - Ubezpieczenia Gorzów Wielkopolski

Tadeusz Kędzior
Przejdź do treści

Ubezpieczenia dronów

Ubezpieczenia lotnicze
Obezpieczenie drona
                      
                
Ubezpieczenie dronów dedykowane jest do operatorom bezzałogowych statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 25  kg.
                                                        
Drony są bezzałogowymi statkami powietrznymi, nie posiadającymi możliwości zabierania  pasażerów. Wykorzystywane są między innymi: do wykonywania fotografii i  filmów z lotu ptaka, ratownictwa medycznego czy monitoringu obiektów.  one

 Dynamiczny rozwój technologiczny powoduje zwiększenie komercyjnego  wykorzystania dronów. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie w nieruchomościach,  geodezji, badaniach naukowych i branży reklamowej. Dodatkowo stanowią  nieodłączny element wydarzeń masowych, a także zyskują na uznaniu jako  forma rozrywki.
Ubezpieczenie dronów to:
  1. ubezpieczenie  aerocasco – dobrowolne ubezpieczenie, które obejmuje nagłe,  niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego,  szkody całkowite lub częściowe w ubezpieczonym statku powietrznym,  powstałe podczas lotu oraz na ziemi w czasie manewrowania, postoju lub  naprawy,
  2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – obowiązkowe  ubezpieczenie, które obejmuje szkody powstałe podczas lotów wykonywanych  w zasięgu wzroku polegające na:
  • uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby trzeciej,
  • uszkodzeniu mienia osoby trzeciej na powierzchni ziemi, wody lub w powietrzu.
Zalety ubezpieczenia:
  • warunki stworzone i dostosowane do bezzałogowych statków powietrznych,
  • pierwsze tego typu ubezpieczenie aerocasco w Polsce,
  • ochrona nie tylko wobec osób trzecich (OC), ale i ubezpieczonego drona (AC),
  • ubezpieczenie dedykowane dla komercyjnych i niekomercyjnych użytkowników.
                                  
Wróć do spisu treści