Ubezpieczenia dla lekarzy i farmaceutów - Ubezpieczenia Gorzów Wielkopolski

Tadeusz Kędzior
Przejdź do treści

Ubezpieczenia dla lekarzy i farmaceutów

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > Ubezpieczenia dla służby zdrowia
OC medyczne
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZY I FARMACEUTÓW

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub
w mieniu wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych lekarzy, farmaceutów
lub innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym, w tym również za szkody powstałe w związku
z niesieniem pierwszej pomocy
Wróć do spisu treści