Tadeusz Kędzior
Agent ubezpieczeniowy Gorzów

TWK-UBEZPIECZENIA Tadeusz Kędzior Gorzów Wlkp. ul. Pomorska 13 (przy stacji paliwowej NEO)

Przejdź do treści

Ubezpieczenia dla lekarzy i farmaceutów

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > Ubezpieczenia dla służby zdrowia
OC medyczne

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZY I FARMACEUTÓW


Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub
w mieniu wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych lekarzy, farmaceutów
lub innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym, w tym również za szkody powstałe w związku
z niesieniem pierwszej pomocy

Pełnomocnictwo UNIQA TU SA
Wróć do spisu treści