OC rzeczoznawcy majątkowego - Ubezpieczenia Gorzów Wielkopolski

Tadeusz Kędzior
Przejdź do treści

OC rzeczoznawcy majątkowego

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > OC zawodu
Ubezpieczenie rzeczoznawcy
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub
w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie
ubezpieczenia, w szczególności polegających narzeczoznawstwie majątkowym

Wróć do spisu treści