Tadeusz Kędzior
Agent ubezpieczeniowy Gorzów

TWK-UBEZPIECZENIA Tadeusz Kędzior Gorzów Wlkp. ul. Pomorska 13 (przy stacji paliwowej NEO)

Przejdź do treści

OC rzeczoznawcy majątkowego

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > OC zawodu
Ubezpieczenie rzeczoznawcy
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub
w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie
ubezpieczenia, w szczególności polegających narzeczoznawstwie majątkowym

Pełnomocnictwo UNIQA TU SA
Wróć do spisu treści