Ochrona prawna związana z działalnością rolniczą - Ubezpieczenia Gorzów Wielkopolski

Tadeusz Kędzior
Przejdź do treści

Ochrona prawna związana z działalnością rolniczą

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > Ubezpieczenia dla firm
Ochrona ubezpieczeniowa w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.
2. W ramach sumy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. obejmuje ochroną
ubezpieczeniową pokrycie kosztów w sprawach związanych z prowadzeniem
działalności rolniczej w zakresie:
1) dochodzenia własnych roszczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczonego
z tytułu czynów niedozwolonych za szkody osobowe
i rzeczowe,
2) obrony Ubezpieczonego przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych
z tytułu czynów niedozwolonych za szkody osobowe
i rzeczowe,
3) dochodzenia roszczeń z tytułu ubezpieczeń NNW,
4) prawa karnego i wykroczeń,
5) prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
6) umów i praw rzeczowych odnoszących się do pojazdów i maszyn
rolniczych, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji,
7) dochodzenia odszkodowań za przymusowy ubój zwierząt,
8) pokrycia kosztów rzeczoznawcy przy ocenie rozmiaru szkody
w ubezpieczeniu upraw,
9) umów związanych z prowadzeniem działalności rolniczej- jednak
w odniesieniu do Ubezpieczonego, który nie jest rolnikiem
indywidualnym, a prowadzi działalność rolniczą, ochrona ubezpieczeniowa
przysługuje tylko pod warunkiem, że roczny obrót
Ubezpieczonego nie jest wyższy niż 3 000 000 zł,
10) doradztwa w ramach ubezpieczeni
Wróć do spisu treści