Ochrona prawna związana z działalnością gospodarczą - Ubezpieczenia Gorzów Wielkopolski

Tadeusz Kędzior
UNIQA Gorzów
Agent ubezpieczeniowy HESTIA
TWK UBEZPIECZENIA
Przedstawiciel COMPENSA Gorzów
Agent ubezpieczeniowy RESO
TWK-UBEZPIECZENIA
Wiener agent
agent ubezpieczeniowy Tadeusz Kędzior
HDI-WARTA Gorzów
Tadeusz Kędzior - link4
ALLIANZ Gorzów
MTU Gorzów Wlkp.
AXA ubezpieczenia Tadeusz Kędzior
Concordia
Przejdź do treści

Ochrona prawna związana z działalnością gospodarczą

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > Ubezpieczenia dla firm
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w związku ze wskazaną w umowie ubezpieczenia
działalnością gospodarczą.
W ramach sumy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. obejmuje ochroną
ubezpieczeniową pokrycie kosztów w sprawach związanych z działalnością
gospodarczą w zakresie:
1) dochodzenia własnych roszczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczonego
z tytułu czynów niedozwolonych za szkody osobowe
i rzeczowe,
2) obrony Ubezpieczonego przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych
z tytułu czynów niedozwolonych za szkody osobowe
i rzeczowe,
3) prawa karnego i wykroczeń,
4) prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
5) dochodzenia roszczeń przeciwko Ubezpieczonemu, związanych
z przysługującymi mu prawami rzeczowymi, dotyczącymi ruchomości
stanowiących środki trwałe Ubezpieczonego, pod warunkiem
że roczny przychód Ubezpieczonego nie przekracza 4 000 000 zł,
6) doradztwa w ramach ubezpieczenia pomocy prawnej w zakresie
spraw wymienionych w pkt 1)-5).
Wróć do spisu treści