OC inżyniera budowlanego - Ubezpieczenia Gorzów Wielkopolski

Tadeusz Kędzior
UNIQA Gorzów
Agent ubezpieczeniowy HESTIA
TWK UBEZPIECZENIA
Przedstawiciel COMPENSA Gorzów
Agent ubezpieczeniowy RESO
TWK-UBEZPIECZENIA
Wiener agent
Agent PZU Gorzów
agent ubezpieczeniowy Tadeusz Kędzior
HDI-WARTA Gorzów
Tadeusz Kędzior - link4
ALLIANZ Gorzów
MTU Gorzów Wlkp.
AXA ubezpieczenia Tadeusz Kędzior
Przejdź do treści

OC inżyniera budowlanego

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > OC zawodu
Ubezpieczenie inżyniera
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna inżyniera budowlanego za szkody na osobie lub
w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie
ubezpieczenia, w szczególności polegających na:
1) wykonywaniu nadzoru inwestorskiego,
2) sprawowaniu kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,

Wróć do spisu treści