OC zarządcy nieruchomości - Ubezpieczenia Gorzów Wielkopolski

Tadeusz Kędzior
Przejdź do treści

OC zarządcy nieruchomości

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > OC zawodu
Ubezpieczenie  zarządcy nieruchomościami
Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomościami obejmuje szkody związane z zarządzaniem nieruchomościami. Jeżeli dany zarządca  wykonuje czynności przy pomocy innych osób, pracujących pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w związku ze szkodami wyrządzonymi przez te osoby.

Wróć do spisu treści