Ochrona Prawna - Ubezpieczenia Gorzów Wielkopolski

Tadeusz Kędzior
Przejdź do treści

Ochrona Prawna

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenie ochrony Prawnej Gorzów Wlkp.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

Przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczenie interesów prawnych oraz dochodzenia roszczeń przez Ubezpieczonego oraz pokrycie niezbędnych kosztów, poniesionych w tym celu, w zakresie i na zasadach wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Ubezpieczenie to obejmuje następujące koszty ochrony prawnej, które Ubezpieczony poniósł, lub będzie zobowiązany ponieść w celu obrony lub w związku z dochodzeniem swoich praw.
Warianty ubezpieczenia:
Wróć do spisu treści