OC architekta - Ubezpieczenia Gorzów Wielkopolski

Tadeusz Kędzior
Przejdź do treści

OC architekta

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > OC zawodu
Obezpieczenie architekta
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna architekta za szkody na osobowe lub
w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie
ubezpieczenia, w szczególności polegających na:
1) projektowaniu obiektów budowlanych,
2) sprawdzaniu projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowaniu nadzoru autorskiego,Wróć do spisu treści