Tadeusz Kędzior
Agent ubezpieczeniowy Gorzów
Przejdź do treści

Ubezpieczenie CYBER - ochrona przed skutkami wycieku danych oobowych

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > Ubezpieczenia dla firm
Ubezpieczenie od skutków wycieku lub utraty danych

 UBEZPIECZENIE OD UTRATY I WYCIEKU DANYCH

Ubezpieczenie dedykowane jest podmiotom prowadzącym działalność w branżach takich jak:szkoły i uczelnie wyższe, szpitale i przychodnie lekarskie, sieci sklepów handlowych, sklepy internetowe, kancelarie prawne i kancelarie innych usług profesjonalnych, przedsiębiorstwa produkcyjne (inne niż sprzętu elektronicznego), spółdzielnie, administratorzy nieruchomości, dealerzy samochodowi, zakłady usługowe, hotele, agencje ubezpieczeniowe itp.

Wyłączone z ubezpieczenia są:  podmioty udostępniające media społecznościowe,  materiały pornograficzne, firm produkujące oprogramowanie komputerowe,  dostawcy Internetu, producenci lub serwisantów sprzętu elektronicznego  i jego komponentów, centra przetwarzania danych, podmioty zajmujące się obsługą płatności osób trzecich lub windykacją należności osób  trzecich.

Zakres ochrony (opcjonalny):
  1. Odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnych z  tytułu naruszenia prywatności (np. roszczenia osób trzecich w związku z  ujawnieniem ich danych osobowych znajdujących się w systemie  informatycznym Ubezpieczonego)
  2. Kary administracyjne i koszty obrony w postępowaniach regulacyjnych w  postępowaniach z tytułu naruszenia prywatności (np. postępowania  prowadzone przez PUODO)
  3. Koszty reakcji i zarządzania kryzysowego w związku z naruszeniem  bezpieczeństwa informacji (np. włamaniem do systemu informatycznego  Ubezpieczonego albo kradzieżą danych przez pracownika Ubezpieczonego)
  4. Odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach  cywilnoprawnych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji (np.  roszczenia kontrahentów w związku z kradzieżą danych ich dotyczących z  systemu informatycznego Ubezpieczonego)
W przypadku niektórych branż istnieje możliwość rozszerzenia dodatkowo o:
  • odpowiedzialność multimedialną (tj. odpowiedzialność za publikacje np. w mediach społecznościowych, stronach internetowych itp.)
  • pokrycie kosztów i wymuszonych płatności w związku z atakiem hakerskim
Jeśli Ubezpieczony ma wdrożony Plan Zachowania Ciągłości Działania  na wypadek Naruszenia bezpieczeństwa informacji tj. przykładowo  włamania do sieci komputerowej Ubezpieczonego, awarii krytycznych dla  działalności Ubezpieczonego systemów informatycznych itp. ubezpieczenie  moe obejmować również koszty odtworzenia danych i utracony zysk w związku z przestojem  wywołanym przykładowo włamaniem do systemu informatycznego  Ubezpieczonego.

Pełnomocnictwo UNIQA TU SA
Wróć do spisu treści