Tadeusz Kędzior
Przejdź do treści

OC Pielęgnierki i Położnej - pakiet ubezpieczeń

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > Ubezpieczenia dla służby zdrowia
OC położnej
Pakiet ubezpieczeń dla Pielęgniarki i Położnej

OC Obowiązkowe
Dedykowane jest pielęgniarkom i położnym prowadzącym indywidualną, specjalistyczną lub grupową działalność leczniczą.

Zakres i warunki tego ubezpieczenia zostały określone w Rosporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku:
Ubezpieczeniem OC obowiązkowym objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.
Zakres ubezpieczenia:
Wszystkie szkody oprócz:
- szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie
zawieszenia prawa do wykonywania zawodu chyba, że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed
pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia
- szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia pacjenta - pomyśl o ubezpieczeniu dobrowolnym
- szkód związanych z zapłatą kar umownych
- szkód powstałych w czasie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej na podstawie umowy o pracę lub zlecenia
- poza praktyką

OC dobrowolne
Stanowi uzupełnienie obowiązkowego OC.
Zapewnia ochronę wszystkich sfer życia zawodowego pielęgniarki i położnej.

Zakres:
Wariant A - adresowany do osób posiadających swoją praktykę i posiadających OC obowiązkowe
- Szkody w mieniu wyrządzone podczas udzielania świadczeń
- Szkody w mieniu i na osobie związane z posiadaniem sprzętu służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych
- OC najemcy nieruchomości
Wariant B - dla osób pracujących na etacie i nie potrzebujących OC obowiązkowego
- Szkody w mieniu wyrządzone podczas udzielania świadczeń
- Szkody w mieniu i na osobie związane z posiadaniem sprzętu służącego do udzielania świadczeń zdrowotnych
- OC najemcy nieruchomości
- Szkody osobowe związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o pracę lub zlecenia poza praktyką
Wróć do spisu treści